Badania pedagogiczne wpływu programu Ucz się inteligentnie na sukces i wyniki w szkole

Ucz się inteligentnie – angielski w skojarzeniach to program dydaktyczny z ponad 12 letnim stażem, zatwierdzony przez pedagogów i metodyków. Wyniki badań wpływu programu Ucz się inteligentnie na sukces w szkole zostały przedstawione w pracy dyplomowej pt. „Neuropedagogika i neurodydaktyka - chwilowa moda czy przyszłość polskiej oświaty?” napisanej pod kierunkiem dr Krystyny Grzesiak.

W badaniu wzięło udział 144 uczniów klas IV-VI, którzy są absolwentami programu Ucz się inteligentnie (ukończyli program nie później niż 6 miesięcy przed badaniem). Badania ankietowe zrealizowano w okresie od stycznia do maja 2014 roku.


60% absolwentów programu Ucz się inteligentnie odczuwa większą przyjemność 
z chodzenia do szkoły niż przed wzięciem udziału w warsztatach.

78% dzieci uważa, że program Ucz się inteligentnie 
wpłynął pozytywnie na ich uczenie się.

57% uczestników warsztatów Ucz się inteligentnie
potwierdza, że podniosła się średnia ich ocen.

82% absolwentów zauważyło zdecydowany
wzrost tempa czytania i zrozumienie tekstu.

Zobacz gdzie jesteśmy


 

Facebook

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szybki angielski w mediach