Wojewódzki Urząd Pracy - Tydzień Kariery 2016

Podziękowanie dla Europejskiego Instytutu Edukacji Engram za zorganizowanie wydarzeń pod hasłem "Bądź autorem swojej kariery" wspierających rozwój mieszkańców Małopolski oraz promujących poradnictwo zawodowe w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2016.

Zespół Szkół w Słupsku

Szkolenie spełniło nasze oczekiwania pod względem merytorycznym i organizacyjnym. Miernikiem dobrej oceny są pozytywne opinie uczestników wyrażone w ankietach dotyczących jakości przeprowadzonego szkolenia.

Tematyka szkolenia oraz materiały szkoleniowe zostały dobrane profesjonalnie. Dobrze przygotowany i komunikatywny trener. Pani Roksana Wojcieszak zwracała uwagę na problematykę – istotną z punktu widzenia uczestników szkolenia – możliwą do wykorzystania w pracy z uczniami.

Gimnazjum nr 2 w Ustroniu

Szkolenie "Jak nie dać się wypalić i poradzić sobie ze stresem" zostało przygotowane oraz przeprowadzone z należytą starannością. Miernikiem dobrej oceny są pozytywne opinie uczestników wyrażone w ankietach dotyczących jakości przeprowadzonego szkolenia.

Na szczególne uznanie zasługuje warsztat trenerski i komunikatywność prowadzącej. Trener pani Marzena Kowalczyk wykazała się doskonałą znajomością tematu, a sposób prowadzenia szkolenia, przekazania wiedzy oraz kontakt z grupą cechował wysoki poziom merytoryczny.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamyku (2)

Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Gen. J. Bema w Kamyku kieruje słowa serdecznego podziękowania organizatorom i prowadzącemu szkolenie pt. "Słucham, poznaję, rozumiem - twórczy kontakt z dzieckiem". W ocenie nauczycieli szkolenie to zostało przeprowadzone na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym, a warsztatowy charakter zajęć pozwolił na lepsze przyswojenie przekazywanej wiedzy. Na szczególne docenienie zasługuje warsztat trenerski. Trenerka Pani Agnieszka Kuc wykazała się dużą wiedzą, zaangażowaniem i wysokimi umiejętnościami Miernikiem dobrej oceny są pozytywne opinie uczestników wyrażone w ankietach dotyczących jakości przeprowadzenia szkolenia. Licząc na dalszą współpracę, pozostajemy z szacunkiem.

Gimnazjum nr 2 w Nowym Targu

Szkolenie Skuteczne zapamiętywanie jako element rozwoju nowoczesnego nauczyciela zostało przygotowane oraz przeprowadzone z należytą starannością. Miernikiem dobrej oceny są pozytywne opinie uczestników wyrażone w ankietach dotyczących jakości przeprowadzonego szkolenia.

Na szczególne uznanie zasługuje warsztat trenerski i komunikatywność prowadzącego. Trener pan Tomasz Zaremba wykazał się doskonałą znajomością tematu, a sposób prowadzenia szkolenia, przekazania wiedzy oraz kontakt prowadzącego z grupą cechował pełen profesjonalizm i wysoki poziom merytoryczny.

Dziękujemy za dotychczasową współpracę.

Zobacz gdzie jesteśmy


 

Facebook

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szybki angielski w mediach