Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Radomiu

Podziękowanie dla Europejskiego Instytutu Edukacji Engram za przeprowadzenie szkolenia Sytuacje trudne w kontakcie z rodzicem

Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Uczestnicy bardzo wysoko ocenili szkolenie. Na szczególne podkreślenie zasługuje profesjonalizm przygotowania programu szkolenia oraz warsztat trenerski. Trener wykazał się dużą wiedzą merytoryczną i praktyczną oraz umiejętnościami jej przekazywania w sposób ciekawy i zrozumiały.

Dziękujemy za dotychczasową współpracę.

Starostwo Powiatowe w Gliwicach

Europejski Instytut Edukacji Engram z siedzibą w Krakowie przeprowadził (...) na zamówienie Powiatu Gliwickiego szkolenie polegające ba serii warsztatów, wykładów i konsultacji grupowych dla nauczycieli (...) pn Jak pomóc uczniowie osiągnąć sukces edukacyjny (...) oraz pn Techniki Uczenia się i metody motywujące do nauki. (...) Usługa edukacyjna będąca przedmiotem zamówienia, została zrealizowana przez EIE Engram w sposób bardzo profesjonalny, terminowy i w pełni spełniający nasze oczekiwania. Prowadząca szkolenie pani Karolina Sęk okazała się osobą kompetentną, dysponującą bogatą wiedzą merytoryczną i umiejętnością przekazywania jej w sposób atrakcyjny oraz odznaczającą się wysoką kulturą osobistą. Materiały szkoleniowe przygotowana z dużą starannością merytoryczną. Biorąc pod uwagę pozytywne doświadczenie wynikające ze współpracy z EIE Engram wpisaliśmy tę firmę do naszej bazy instytucji szkoleniowych z zamiarem korzystania z jej usług w przyszłości.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim

Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Na szczególne podkreślenie zasługuje cześć praktyczna szkolenia oraz warsztat trenerski. Trener wykazał się dużą wiedzą merytoryczną i praktyczną oraz umiejętnościami jej przekazywania w sposób ciekawy i zrozumiały. Informacje przekazywane obrazowo, poparte przykładami, z dodatkowymi materiałami. Nauczyciele bardzo wysoko ocenili szkolenie.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamyku

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Gen. J. Bema w Kamyku dziękują Europejskiemu Instytutowi Edukacji Engram za zorganizowanie szkolenia Jak nie dać się wypalić i poradzić sobie ze stresem.

Szkolenie prowadził trener EIE Engram, pan Paweł Mączka. Jesteśmy pod dużym wrażeniem wiedzy, profesjonalizmu i komunikatywności trenera. Prowadzący szkolenie w interesujący sposób przekazał nam swoją wiedzę. Zakres merytoryczny szkolenia był w pełni dostosowany do naszych potrzeb oraz oczekiwań. Szkolenie zostało wysoko ocenione przez wszystkich nauczycieli. Dziękujemy za dotychczasową współpracę.

EUROLINGUA - Dom Dziecka Na Zielonym Wzgórzu

Certyfikat Dobrego Serca Europejski Instytut Edukacji ENGRAM

za wielkie serce, pomoc, gesty dobroci, wspaniałą współpracę i życzliwość płynące na rzecz dzieci z Domów Dziecka składa

Dyrekcja Eurolingua
Europejskiego Centrum Szkolenia Językowego

Zobacz gdzie jesteśmy


 

Facebook

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szybki angielski w mediach