Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Stalowej Woli

Podziękowanie

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 4 w Stalowej Woli dziękuje pani Izabeli Wojciechowskiej, trenerce Europejskiego Instytutu Edukacji Engram w Krakowie za zorganizowanie i przeprowadzenie 27 godzin warsztatów (...) w ramach projektu "Wyspa przedsiębiorcy" realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Pani Izabela Wojciechowska wykonywała swoje zadania systematycznie i obowiązkowo. Jest osobą samodzielną i zaangażowaną, w czasie realizacji ww. projektu wykazała się doświadczeniem i głęboką wiedzą na temat zarówno wiedzy ekonomicznej, jak i pracy z grupą dzieci i młodzieży oraz w ramach konsultacji na bieżąco dzieliła się tą wiedzą z nauczycielami i wychowawcami z naszej szkoły. Realizacja tego projektu w naszej placówce przez panią Izabelę była dla nas i naszych wychowawców bardzo wartościowym doświadczeniem.
Liczymy na dalszą współpracę w przyszłości.


Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 w Stalowej Woli

REKOMENDACJA

Pani Izabela Wojciechowska trenerka Europejskiego Instytutu Edukacji Engram w Krakowie poprowadziła 36 godzin warsztatów (...) w ramach projektu "Wyspa Przedsiębiorcy" realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim.

Pani Izabela w trakcie naszej współpracy wykazała się budzącym podziw zaangażowaniem w pracę z dziećmi i młodzieżą, dzieliła się także swoim doświadczeniem w zakresie planowania i prowadzenia warsztatów. Potrafi umiejętnie motywować uczniów do udziału w warsztatach z trudnego dla dzieci, ale interesującego obszaru wiedzy ekonomicznej, optymalizuje swoje działania do ich możliwości. Pani Izabela także udzielała w ramach konsultacji ww. projekcie wielu cennych merytorycznie rad w zakresie wiedzy o przedsiębiorczości dla nauczycieli z naszej szkoły.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z przebiegu naszej współpracy, liczymy na jej kontynuację.
Dyrektor PSP nr 11

Szkoła Podstawowa nr 24 w Częstochowie

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 24 w Częstochowie dziękują Europejskiemu Instytutowi Edukacji Engram za zorganizowanie szkolenia Sytuacje trudne w kontakcie z rodzicem.

Szkolenie prowadził trener EIE Engram, pan Paweł Mączka. Jesteśmy pod dużym wrażeniem wiedzy, profesjonalizmu i komunikatywności trenera. Prowadzący szkolenie w interesujący sposób przekazał nam swoją wiedzę. Zakres merytoryczny szkolenia był w pełni dostosowany do naszych potrzeb oraz oczekiwań. Szkolenie zostało wysoko ocenione przez wszystkich nauczycieli.

Dziękujemy za dotychczasową współpracę.

ORE - Miejsce Odkrywania Talentów

Z przyjemnością informujemy, że Europejski Instytut Edukacji Engram uzyskał w roku szkolnym 2014/2015 tytuł Miejsca Odkrywców Talentów, który świadczy o tym, że placówka ta przyczynia się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży.

Mam nadzieję, że umieszczenie na polskiej mapie Miejsc Odkrywców Talentów, przyczyni się do promocji Państwa placówki w regionie i środowisku lokalnym, do wymiany dobrych praktyk z innymi wyróżnionymi placówkami, a także przyniesie satysfakcję z pomocy młodym ludziom w osiąganiu przez nich sukcesu na własną miarę.

Gratulacje z okazji jubileuszu 10lecia Engramu

Polska Izba Firm Szkoleniowych

Z okazji okrągłej rocznicy dziesięciu lat, jakie mijają właśnie od chwili założenia Państwa Instytut, proszę przyjąć od całego Zarządu Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, wszystkich kolegów zrzeszonych w naszej organizacji oraz ode mnie osobiście, najszczersze gratulacje wraz z życzeniami dalszych sukcesów.

Proszę przyjąć również wyrazy naszego uznania dla całości Państwa działalności na rynku szkoleń oraz niestrudzonej i pełnej poświęcenia współpracy z PIFS.

Zobacz gdzie jesteśmy


 

Facebook

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szybki angielski w mediach