Referencje od Starostwa Powiatowego w Gliwicach

Europejski Instytut Edukacji Engram z siedzibą w Krakowie przeprowadził (...) na zamówienie Powiatu Gliwickiego szkolenie polegające ba serii warsztatów, wykładów i konsultacji grupowych dla nauczycieli II LO (...) w Knurowie w ramach oferty doskonalenia zawodowego pn. "Techniki Uczenia się i metody motywujące do nauki". (...)

Usługa edukacyjna będąca przedmiotem zamówienia, została zrealizowana przez EIE Engram w sposób bardzo profesjonalny, terminowy i w pełni spełniający nasze oczekiwania. Prowadząca szkolenie pani Karolina Sęk okazała się osobą kompetentną, dysponującą bogatą wiedzą merytoryczną i umiejętnością przekazywania jej w sposób atrakcyjny oraz odznaczającą się wysoką kulturą osobistą. Materiały szkoleniowe przygotowana z dużą starannością merytoryczną.

Biorąc pod uwagę pozytywne doświadczenie wynikające ze współpracy z EIE Engram wpisaliśmy tę firmę do naszej bazy instytucji szkoleniowych z zamiarem korzystania z jej usług w przyszłości.

Znak Jakości - podziękowanie od Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie - Andrzej Martynuska

Szczerze doceniam zaangażowanie, jakim wykazała się Państwa firm w spełnieniu kryteriów, jakie postawiły przed instytucjami szkoleniowymi MSUES. Prestiż znaku jakości ma znaczenie wymierne, ponieważ jego przyznanie nie zostało oparte na ogólnej ocenie, lecz na weryfikacji konkretnych usług świadczonych przez Państwa Instytucję. Uzyskanie znaku jakości jest dowodem wiarygodności, jakości i profesjonalizmu, które są wyrazem odpowiedzialności instytucji szkoleniowej oraz wskazują, że są Państwo partnerami godnymi zaufania w oczach innych.

Korzystając z okazji chciałbym wyrazić uznanie dla Państwa firmy, która kieruje się zasadami rzetelności, uczciwości i społecznej odpowiedzialności biznesowej. Życzę dalszych sukcesów oraz wytrwałości w ambitnych zamierzeniach podejmowanych dla dobra małopolskiej przedsiębiorczości i całego społeczeństwa.

EIE Engram wyróżniony Znakiem Jakości (WUP)

Europejski Instytut Edukacji Engram jako jedna z pierwszych instytucji szkoleniowych w Polsce otrzymał Znak Jakości przyznawany przez Centrum Zapewniania Jakości (Wojewódzki Urząd Pracy) w ramach wieloetapowego procesu certyfikacji.

Województwo Małopolskie - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, w ramach Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce przyznaje ZNAK JAKOŚCI MAŁOPOLSKICH STANDARDÓW USŁUG EDUKACYJNO-SZKOLENIOWYCH instytucji szkoleniowej Europejski Instytut Edukacji Engram.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Opolu

Dyrekcja i Nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Opolu dziękują Europejskiemu Instytutowi Edukacji Engram za przeprowadzenie szkolenia Skuteczne zapamiętywanie jako element rozwoju nowoczesnego nauczyciela.

Zakres merytoryczny szkolenia spełnił nasze założenia i oczekiwania, a ciekawa i aktywna forma spotkania pozwoliła na efektywne przyswojenie informacji. Trenerka pani Karolina Sęk wykazała się dużym zaangażowaniem, profesjonalizmem i niezwykłą umiejętnością nawiązywania bliskiego kontaktu z grupą.

Szkolenie przeprowadzone było w rzetelny sposób, poparte wieloma przykładami, a świetna komunikatywność prowadzącego wpłynęła na dobrą atmosferę spotkania.

Gratulujemy profesjonalizmu i mamy nadzieję, że w przyszłości nasza współpraca będzie nadal się dobrze rozwijała.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Opolu

Zobacz gdzie jesteśmy


 

Facebook

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szybki angielski w mediach