Wojewódzki Urząd Pracy - podziękowanie za działalność w Małopolskim Partnerstwie

Podziękowanie za działalność w Małopolskim Partnerstwie na rzecz Kształcenia Ustawicznego zmierzającym do:

- promowania idei uczenia się przez całe życie,
- tworzenia potencjału instytucjonalnego oraz poprawy współpracy wszystkich podmiotów współtworzących warunki do uczenia się przez całe życie,
- realizacji priorytetowych kierunków rozwoju kształcenia, określonych w "Małopolskim Protokole na rzecz Kształcenia Ustawicznego",
- zapewnienia komplementarności działań podejmowanych przez różne instytucje w celu optymalizacji wykorzystania dostępnych środków.

Opinie o programie Ucz Się Inteligentnie

Opinia o programie Engram "Ucz się inteligentnie"

Europejski Instytut Edukacji Engram, zaprezentował program edukacyjny mający na celu doskonalenie wszystkich funkcji poznawczych człowieka, umożliwiających twórcze przystosowanie się do nowych wymagań edukacyjnych i kształtowanie aktywnego stosunku do nauki i codziennego życia.

Kadrę nauczycieli - realizatorów programu stanowią doświadczeni psycholodzy i pedagodzy.

Program może być cenną pomocą w uczeniu się wszystkich osób, a szczególnie może wspierać uczniów mających  trudności z motywowaniem do nauki i osiągających słabe wyniki w nauce. Program może być wykorzystany celem wspierania pracy dydaktycznej i profilaktycznej.

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Szkoła Podstawowa nr 1 Kraków

Opinie Engram

Podziękowania dla Europejskiego Instytutu Edukacji Engram za przeprowadzenie szkolenia "Skuteczne zapamiętywanie jako element rozwoju zawodowego nauczyciela". Szkolenie przeprowadzone było w rzetelny sposób, poparte wieloma przykładami. Szkolenie spełniło nasze oczekiwania, dlatego nie wahamy się polecić współpracy z EIE Engram

SP nr 1 w Krakowie.

Świętokrzystkie Kuratorium Oświaty - podziękowanie

Podziękowanie dla Europejskiego Instytutu Edukacji Engram za wspaniałe zajęcia z uczniami na IV Międzyszkolnym konkursie o tytuł "Mistrza Matematyki Starachowic".

Dzięki Państwu nauka i praca staje się przyjemniejsza!

Świętokrzyski Kurator Oświaty.

Zobacz gdzie jesteśmy


 

Facebook

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szybki angielski w mediach