Szkoła Podstawowa nr 80 w Krakowie (2)

W oparciu o dotychczasowe doświadczenie możemy poświadczyć wysoki poziom usług oferowanych przez Europejski Instytut Edukacji Engram. Szkolenie Sytuacje trudne w kontakcie z rodzicem w pełni zaspokoiło nasze potrzeby i oczekiwania zarówno w zakresie kompetencji prowadzącego, materiałów szkoleniowych oraz sposobu prowadzenia zajęć. Na szczególne podkreślenie zasługuje warsztat trenerski. Trener pan Paweł Mączka wykazał się dużym zaangażowaniem i wysokimi umiejętnościami interpersonalnym. Dziękujemy za dotychczasową współpracę!

 

Urząd Miasta Siemianowice Śląskie

W związku z pełną satysfakcją płynącą z usług świadczonych przez Europejski Instytut Edukacji Engram, pragniemy podziękować za przeprowadzenie (...) szkolenia kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto Siemianowice Śląskie. Szkolenie w zakresie "Dyrektor jako lider" przeprowadził certyfikowany trener, psycholog Dawid Bałutowski. Szkolenie spełniło oczekiwania wszystkich uczestników, którzy z przyjemnością potwierdzili kompetencje i komunikatywność prowadzącego, wysoko ocenili sposób prezentacji, materiały, merytoryczne przygotowanie prowadzącego, wartość ćwiczeń warsztatowych oraz profesjonalne przekazanie wielu pomocnych informacji z zakresu rozwiązywania konfliktów, motywowania pracowników i technik pracy zespołowej. 

Z pełnym przekonaniem polecam Europejski Instytut Edukacji Engram w Krakowie jako instytucję gwarantującą wysoką jakość świadczonych usług.

 

Szkoła Podstawowa nr 4 w Bielawie

Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Na szczególne podkreślenie zasługuje profesjonalizm przygotowania programu szkolenia oraz warsztat trenerski. Trenerka p. Maja Kempińska wykazała się dużym zaangażowaniem i wysokimi umiejętnościami interpersonalnymi. Umiała zadbać o dobry kontakt z uczestnikami szkolenia, a zawiłe kwestie prezentowała w sposób prosty i zrozumiały. Dziękujemy za dotychczasową współpracę.

 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Siemianowicach Śląskich

W dniach 17 i 23 kwietnia 2015r. Instytut Engram zorganizował w naszej placówce szkolenie dla ponad 40 pracowników, którzy bardzo pozytywnie ocenili jego jakość. Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Szkolenie poprowadził pan Paweł Mączka - należy podkreślić, że sposób przekazania wiedzy oraz kontakt prowadzącego z grupą cechował profesjonalizm i wysoki poziom merytoryczny. Zgodnie z opinią uczestników trener w interesujący sposób przedstawił zagadnienia związane z tematyką szkolenia. Ponadto bardzo wysoko oceniamy organizację szkolenia i sposób realizacji zgodny z przedstawioną wcześniej oferta. W oparciu o dotychczasowe doświadczenia poziom usług oceniamy jako wysoki i możemy polecić wszystkim zainteresowanym współpracę z Instytutem Engram. Dziękujemy za dotychczasową współpracę.

 

Szkoła Podstawowa nr 64 w Łodzi

Podziękowanie

Organizatorzy Ogólnołódzkiego konkursu ortograficznego "Mistrz Ortografii" pragną wyrazić gorące podziękowanie Europejskiemu Instytutowi Edukacji Engram za przeprowadzenie warsztatów dla nauczycieli Skuteczne zapamiętywanie jako element rozwoju nowoczesnego nauczyciela oraz życzliwość okazaną naszemu przedsięwzięciu.

 

Zobacz gdzie jesteśmy


 

Facebook

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szybki angielski w mediach