Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Stalowej Woli

Podziękowanie

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 4 w Stalowej Woli dziękuje pani Izabeli Wojciechowskiej, trenerce Europejskiego Instytutu Edukacji Engram w Krakowie za zorganizowanie i przeprowadzenie 27 godzin warsztatów (…) w ramach projektu “Wyspa przedsiębiorcy” realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Pani Izabela Wojciechowska wykonywała swoje zadania systematycznie i obowiązkowo. Jest osobą samodzielną i zaangażowaną, w czasie realizacji ww. projektu wykazała się doświadczeniem i głęboką wiedzą na temat zarówno wiedzy ekonomicznej, jak i pracy z grupą dzieci i młodzieży oraz w ramach konsultacji na bieżąco dzieliła się tą wiedzą z nauczycielami i wychowawcami z naszej szkoły. Realizacja tego projektu w naszej placówce przez panią Izabelę była dla nas i naszych wychowawców bardzo wartościowym doświadczeniem.
Liczymy na dalszą współpracę w przyszłości.