Szkoła Podstawowa nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim

Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Na szczególne podkreślenie zasługuje cześć praktyczna szkolenia oraz warsztat trenerski. Trener wykazał się dużą wiedzą merytoryczną i praktyczną oraz umiejętnościami jej przekazywania w sposób ciekawy i zrozumiały. Informacje przekazywane obrazowo, poparte przykładami, z dodatkowymi materiałami. Nauczyciele bardzo wysoko ocenili szkolenie.