Szkoła Podstawowa nr 1 w Siemianowicach Śląskich

W dniach 17 i 23 kwietnia 2015r. Instytut Engram zorganizował w naszej placówce szkolenie dla ponad 40 pracowników, którzy bardzo pozytywnie ocenili jego jakość. Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Szkolenie poprowadził pan Paweł Mączka – należy podkreślić, że sposób przekazania wiedzy oraz kontakt prowadzącego z grupą cechował profesjonalizm i wysoki poziom merytoryczny. Zgodnie z opinią uczestników trener w interesujący sposób przedstawił zagadnienia związane z tematyką szkolenia. Ponadto bardzo wysoko oceniamy organizację szkolenia i sposób realizacji zgodny z przedstawioną wcześniej oferta. W oparciu o dotychczasowe doświadczenia poziom usług oceniamy jako wysoki i możemy polecić wszystkim zainteresowanym współpracę z Instytutem Engram. Dziękujemy za dotychczasową współpracę.