Mistrzowie Uczenia się!

 

Znak Jakości - gratulacje od Dyrektora WUPu w Krakowie!

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie - Andrzej Martynuska

Szczerze doceniam zaangażowanie, jakim wykazała się Państwa firm w spełnieniu kryteriów, jakie postawiły przed instytucjami szkoleniowymi MSUES. Prestiż Znaku Jakości ma znaczenie wymierne, ponieważ jego przyznanie nie zostało oparte na ogólnej ocenie, lecz na weryfikacji konkretnych usług świadczonych przez Państwa Instytucję. Uzyskanie znaku jakości jest dowodem wiarygodności, jakości i profesjonalizmu, które są wyrazem odpowiedzialności instytucji szkoleniowej oraz wskazują, że są Państwo partnerami godnymi zaufania w oczach innych. Korzystając z okazji chciałbym wyrazić uznanie dla Państwa firmy, która kieruje się zasadami rzetelności, uczciwości i społecznej odpowiedzialności biznesowej. Życzę dalszych sukcesów oraz wytrwałości w ambitnych zamierzeniach podejmowanych dla dobra małopolskiej przedsiębiorczości i całego społeczeństwa.

EIE Engram wyróżniony Znakiem Jakości (WUP)!

 

Europejski Instytut Edukacji Engram jako jedna z pierwszych instytucji szkoleniowych w Polsce otrzymał Znak Jakości przyznawany przez Centrum Zapewniania Jakości (Wojewódzki Urząd Pracy) w ramach wieloetapowego procesu certyfikacji.

Województwo Małopolskie - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, w ramach Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce przyznaje:

ZNAK JAKOŚCI MAŁOPOLSKICH STANDARDÓW USŁUG EDUKACYJNO-SZKOLENIOWYCH

instytucji szkoleniowej Europejski Instytut Edukacji Engram.

 

 

 

 

EIE Engram Firmą Szkoleniową Roku 2013!

 

 

Europejski Instytut Edukacji Engram Firmą Szkoleniową Roku 2013.

Gratulujemy znalezienia się w gronie najlepszych firm szkoleniowych w Polsce!

Tytuł jest potwierdzeniem spełniania najwyższych standardów, jak również zaspokajania oczekiwań wymagających klientów.

Metody stosowane przez EIE Engram, pozwalające angażować większość zmysłów w nauce są niezwykle skuteczne i mają bezpośrednie przełożenie na sukces Klientów Państwa usług.

 

 

 

 

 

Opinie o programie Ucz Się Inteligentnie!

 

 

 

 

Program może być cenną pomocą w uczeniu się wszystkich osób, a szczególnie może wspierać uczniów mających  trudności z motywowaniem do nauki i osiągających słabe wyniki w nauce. Program może być wykorzystany celem wspierania pracy dydaktycznej i profilaktycznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsce Odkrywania Talentów!

 

 

 

 

 

Europejski Instytut Edukacji Engram zdobył tytuł Miejsca Odkrywania Talentów.

 

 

 

 

 

 

 

 

Weronika Wallach!

Zobacz gdzie jesteśmy


 

Facebook

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szybki angielski w mediach