Opinie Instytucje

Wojewódzki Urząd Pracy – Tydzień Kariery 2016

Podziękowanie dla Europejskiego Instytutu Edukacji Engram za zorganizowanie wydarzeń pod hasłem "Bądź autorem swojej kariery" wspierających rozwój mieszkańców Małopolski oraz promujących poradnictwo zawodowe w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2016.

Wojewódzki Urząd Pracy – Tydzień Kariery 2016
Zespół Szkół w Słupsku

Szkolenie spełniło nasze oczekiwania pod względem merytorycznym i organizacyjnym. Miernikiem dobrej oceny są pozytywne opinie uczestników wyrażone w ankietach dotyczących jakości przeprowadzonego szkolenia.

Tematyka szkolenia oraz materiały szkoleniowe zostały dobrane profesjonalnie. Dobrze przygotowany i komunikatywny trener. Pani Roksana Wojcieszak zwracała uwagę na problematykę – istotną z punktu widzenia uczestników szkolenia – możliwą do wykorzystania w pracy z uczniami.

Zespół Szkół w Słupsku
Gimnazjum nr 2 w Ustroniu

Szkolenie "Jak nie dać się wypalić i poradzić sobie ze stresem" zostało przygotowane oraz przeprowadzone z należytą starannością. Miernikiem dobrej oceny są pozytywne opinie uczestników wyrażone w ankietach dotyczących jakości przeprowadzonego szkolenia.

Na szczególne uznanie zasługuje warsztat trenerski i komunikatywność prowadzącej. Trener pani Marzena Kowalczyk wykazała się doskonałą znajomością tematu, a sposób prowadzenia szkolenia, przekazania wiedzy oraz kontakt z grupą cechował wysoki poziom merytoryczny.

Gimnazjum nr 2 w Ustroniu
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamyku (2)

Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Gen. J. Bema w Kamyku kieruje słowa serdecznego podziękowania organizatorom i prowadzącemu szkolenie pt. "Słucham, poznaję, rozumiem - twórczy kontakt z dzieckiem". W ocenie nauczycieli szkolenie to zostało przeprowadzone na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym, a warsztatowy charakter zajęć pozwolił na lepsze przyswojenie przekazywanej wiedzy. Na szczególne docenienie zasługuje warsztat trenerski. Trenerka Pani Agnieszka Kuc wykazała się dużą wiedzą, zaangażowaniem i wysokimi umiejętnościami Miernikiem dobrej oceny są pozytywne opinie uczestników wyrażone w ankietach dotyczących jakości przeprowadzenia szkolenia. Licząc na dalszą współpracę, pozostajemy z szacunkiem.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamyku (2)
Gimnazjum nr 2 w Nowym Targu

Szkolenie Skuteczne zapamiętywanie jako element rozwoju nowoczesnego nauczyciela zostało przygotowane oraz przeprowadzone z należytą starannością. Miernikiem dobrej oceny są pozytywne opinie uczestników wyrażone w ankietach dotyczących jakości przeprowadzonego szkolenia.

Na szczególne uznanie zasługuje warsztat trenerski i komunikatywność prowadzącego. Trener pan Tomasz Zaremba wykazał się doskonałą znajomością tematu, a sposób prowadzenia szkolenia, przekazania wiedzy oraz kontakt prowadzącego z grupą cechował pełen profesjonalizm i wysoki poziom merytoryczny.

Dziękujemy za dotychczasową współpracę.

Gimnazjum nr 2 w Nowym Targu
Szkoła Podstawowa nr 80 w Krakowie (2)

W oparciu o dotychczasowe doświadczenie możemy poświadczyć wysoki poziom usług oferowanych przez Europejski Instytut Edukacji Engram. Szkolenie Sytuacje trudne w kontakcie z rodzicem w pełni zaspokoiło nasze potrzeby i oczekiwania zarówno w zakresie kompetencji prowadzącego, materiałów szkoleniowych oraz sposobu prowadzenia zajęć. Na szczególne podkreślenie zasługuje warsztat trenerski. Trener pan Paweł Mączka wykazał się dużym zaangażowaniem i wysokimi umiejętnościami interpersonalnym. Dziękujemy za dotychczasową współpracę!

 

Szkoła Podstawowa nr 80 w Krakowie (2)
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie

W związku z pełną satysfakcją płynącą z usług świadczonych przez Europejski Instytut Edukacji Engram, pragniemy podziękować za przeprowadzenie (...) szkolenia kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto Siemianowice Śląskie. Szkolenie w zakresie "Dyrektor jako lider" przeprowadził certyfikowany trener, psycholog Dawid Bałutowski. Szkolenie spełniło oczekiwania wszystkich uczestników, którzy z przyjemnością potwierdzili kompetencje i komunikatywność prowadzącego, wysoko ocenili sposób prezentacji, materiały, merytoryczne przygotowanie prowadzącego, wartość ćwiczeń warsztatowych oraz profesjonalne przekazanie wielu pomocnych informacji z zakresu rozwiązywania konfliktów, motywowania pracowników i technik pracy zespołowej. 

Z pełnym przekonaniem polecam Europejski Instytut Edukacji Engram w Krakowie jako instytucję gwarantującą wysoką jakość świadczonych usług.

 

Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
Szkoła Podstawowa nr 4 w Bielawie

Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Na szczególne podkreślenie zasługuje profesjonalizm przygotowania programu szkolenia oraz warsztat trenerski. Trenerka p. Maja Kempińska wykazała się dużym zaangażowaniem i wysokimi umiejętnościami interpersonalnymi. Umiała zadbać o dobry kontakt z uczestnikami szkolenia, a zawiłe kwestie prezentowała w sposób prosty i zrozumiały. Dziękujemy za dotychczasową współpracę.

 

Szkoła Podstawowa nr 4 w Bielawie
Szkoła Podstawowa nr 1 w Siemianowicach Śląskich

W dniach 17 i 23 kwietnia 2015r. Instytut Engram zorganizował w naszej placówce szkolenie dla ponad 40 pracowników, którzy bardzo pozytywnie ocenili jego jakość. Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Szkolenie poprowadził pan Paweł Mączka - należy podkreślić, że sposób przekazania wiedzy oraz kontakt prowadzącego z grupą cechował profesjonalizm i wysoki poziom merytoryczny. Zgodnie z opinią uczestników trener w interesujący sposób przedstawił zagadnienia związane z tematyką szkolenia. Ponadto bardzo wysoko oceniamy organizację szkolenia i sposób realizacji zgodny z przedstawioną wcześniej oferta. W oparciu o dotychczasowe doświadczenia poziom usług oceniamy jako wysoki i możemy polecić wszystkim zainteresowanym współpracę z Instytutem Engram. Dziękujemy za dotychczasową współpracę.

 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Siemianowicach Śląskich
Szkoła Podstawowa nr 64 w Łodzi

Podziękowanie

Organizatorzy Ogólnołódzkiego konkursu ortograficznego "Mistrz Ortografii" pragną wyrazić gorące podziękowanie Europejskiemu Instytutowi Edukacji Engram za przeprowadzenie warsztatów dla nauczycieli Skuteczne zapamiętywanie jako element rozwoju nowoczesnego nauczyciela oraz życzliwość okazaną naszemu przedsięwzięciu.

 

Szkoła Podstawowa nr 64 w Łodzi
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Radomiu

Podziękowanie dla Europejskiego Instytutu Edukacji Engram za przeprowadzenie szkolenia Sytuacje trudne w kontakcie z rodzicem

Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Uczestnicy bardzo wysoko ocenili szkolenie. Na szczególne podkreślenie zasługuje profesjonalizm przygotowania programu szkolenia oraz warsztat trenerski. Trener wykazał się dużą wiedzą merytoryczną i praktyczną oraz umiejętnościami jej przekazywania w sposób ciekawy i zrozumiały.

Dziękujemy za dotychczasową współpracę.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Radomiu
Starostwo Powiatowe w Gliwicach

Europejski Instytut Edukacji Engram z siedzibą w Krakowie przeprowadził (...) na zamówienie Powiatu Gliwickiego szkolenie polegające ba serii warsztatów, wykładów i konsultacji grupowych dla nauczycieli (...) pn Jak pomóc uczniowie osiągnąć sukces edukacyjny (...) oraz pn Techniki Uczenia się i metody motywujące do nauki. (...) Usługa edukacyjna będąca przedmiotem zamówienia, została zrealizowana przez EIE Engram w sposób bardzo profesjonalny, terminowy i w pełni spełniający nasze oczekiwania. Prowadząca szkolenie pani Karolina Sęk okazała się osobą kompetentną, dysponującą bogatą wiedzą merytoryczną i umiejętnością przekazywania jej w sposób atrakcyjny oraz odznaczającą się wysoką kulturą osobistą. Materiały szkoleniowe przygotowana z dużą starannością merytoryczną. Biorąc pod uwagę pozytywne doświadczenie wynikające ze współpracy z EIE Engram wpisaliśmy tę firmę do naszej bazy instytucji szkoleniowych z zamiarem korzystania z jej usług w przyszłości.

Starostwo Powiatowe w Gliwicach
Szkoła Podstawowa nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim

Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Na szczególne podkreślenie zasługuje cześć praktyczna szkolenia oraz warsztat trenerski. Trener wykazał się dużą wiedzą merytoryczną i praktyczną oraz umiejętnościami jej przekazywania w sposób ciekawy i zrozumiały. Informacje przekazywane obrazowo, poparte przykładami, z dodatkowymi materiałami. Nauczyciele bardzo wysoko ocenili szkolenie.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamyku

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Gen. J. Bema w Kamyku dziękują Europejskiemu Instytutowi Edukacji Engram za zorganizowanie szkolenia Jak nie dać się wypalić i poradzić sobie ze stresem.

Szkolenie prowadził trener EIE Engram, pan Paweł Mączka. Jesteśmy pod dużym wrażeniem wiedzy, profesjonalizmu i komunikatywności trenera. Prowadzący szkolenie w interesujący sposób przekazał nam swoją wiedzę. Zakres merytoryczny szkolenia był w pełni dostosowany do naszych potrzeb oraz oczekiwań. Szkolenie zostało wysoko ocenione przez wszystkich nauczycieli. Dziękujemy za dotychczasową współpracę.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamyku
EUROLINGUA –  Dom Dziecka Na Zielonym Wzgórzu

Certyfikat Dobrego Serca Europejski Instytut Edukacji ENGRAM

za wielkie serce, pomoc, gesty dobroci, wspaniałą współpracę i życzliwość płynące na rzecz dzieci z Domów Dziecka składa

Dyrekcja Eurolingua
Europejskiego Centrum Szkolenia Językowego

EUROLINGUA – Dom Dziecka Na Zielonym Wzgórzu
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Stalowej Woli

Podziękowanie

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 4 w Stalowej Woli dziękuje pani Izabeli Wojciechowskiej, trenerce Europejskiego Instytutu Edukacji Engram w Krakowie za zorganizowanie i przeprowadzenie 27 godzin warsztatów (...) w ramach projektu "Wyspa przedsiębiorcy" realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Pani Izabela Wojciechowska wykonywała swoje zadania systematycznie i obowiązkowo. Jest osobą samodzielną i zaangażowaną, w czasie realizacji ww. projektu wykazała się doświadczeniem i głęboką wiedzą na temat zarówno wiedzy ekonomicznej, jak i pracy z grupą dzieci i młodzieży oraz w ramach konsultacji na bieżąco dzieliła się tą wiedzą z nauczycielami i wychowawcami z naszej szkoły. Realizacja tego projektu w naszej placówce przez panią Izabelę była dla nas i naszych wychowawców bardzo wartościowym doświadczeniem.
Liczymy na dalszą współpracę w przyszłości.


Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Stalowej Woli