Opinia z grupy Kraków 243

Mogę pisać najwyżej o udziale mojego syna i skutkach tego udziału. Zauważyłem, że od czasu przyjścia do Engramu mój syn zaczął się uczyć skutecznie. Wyniki nauki znacznie się poprawiły. Myślę, że jedyne niedostatki jakie mogłyby się pojawić wynikają jedynie z zbyt małego zaangażowania kursanta. Z czystym sumieniem polecę Engram znajomym.