Opinia z grupy Krotoszyn 10 (3)

Europejski Instytut Edukacji Engram – “Ucz się Inteligentnie” umożliwił mojemu dziecku szybkie i efektywne przyswajanie i zapamiętywanie nowych informacji. Poznane formy uczenia się i metoda haków, łańcucha, mapy myśli ułatwiła mojemu dziecku efektywną naukę. Uczyło się szybko, zapamiętywało wiele cennych informacji w postaci notatki nielinearnej i otrzymywało dobre oceny. Potrafiło szybko odtwarzać informacje, które przekazywali nauczyciele na różnych przedmiotach nauczania np. szybko uczyło się słówek z języka angielskiego na zasadzie skojarzeń. Na lekcjach przyrody szybko zapamiętywało kolejność narządów w układach wewnętrznych, a na historii daty. Dziecko uczy się szybko i łatwo odtwarza zdobyte informacje, a przede wszystkim potrafi korzystać z poznanych metod inteligentnego uczenia się na wszystkich przedmiotach.