Starostwo Powiatowe w Gliwicach

Europejski Instytut Edukacji Engram z siedzibą w Krakowie przeprowadził (…) na zamówienie Powiatu Gliwickiego szkolenie polegające ba serii warsztatów, wykładów i konsultacji grupowych dla nauczycieli (…) pn Jak pomóc uczniowie osiągnąć sukces edukacyjny (…) oraz pn Techniki Uczenia się i metody motywujące do nauki. (…) Usługa edukacyjna będąca przedmiotem zamówienia, została zrealizowana przez EIE Engram w sposób bardzo profesjonalny, terminowy i w pełni spełniający nasze oczekiwania. Prowadząca szkolenie pani Karolina Sęk okazała się osobą kompetentną, dysponującą bogatą wiedzą merytoryczną i umiejętnością przekazywania jej w sposób atrakcyjny oraz odznaczającą się wysoką kulturą osobistą. Materiały szkoleniowe przygotowana z dużą starannością merytoryczną. Biorąc pod uwagę pozytywne doświadczenie wynikające ze współpracy z EIE Engram wpisaliśmy tę firmę do naszej bazy instytucji szkoleniowych z zamiarem korzystania z jej usług w przyszłości.