Szkoła Podstawowa nr 80 w Krakowie (2)

W oparciu o dotychczasowe doświadczenie możemy poświadczyć wysoki poziom usług oferowanych przez Europejski Instytut Edukacji Engram. Szkolenie Sytuacje trudne w kontakcie z rodzicem w pełni zaspokoiło nasze potrzeby i oczekiwania zarówno w zakresie kompetencji prowadzącego, materiałów szkoleniowych oraz sposobu prowadzenia zajęć. Na szczególne podkreślenie zasługuje warsztat trenerski. Trener pan Paweł Mączka wykazał się dużym zaangażowaniem i wysokimi umiejętnościami interpersonalnym. Dziękujemy za dotychczasową współpracę!