Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamyku (2)

Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Gen. J. Bema w Kamyku kieruje słowa serdecznego podziękowania organizatorom i prowadzącemu szkolenie pt. “Słucham, poznaję, rozumiem – twórczy kontakt z dzieckiem”. W ocenie nauczycieli szkolenie to zostało przeprowadzone na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym, a warsztatowy charakter zajęć pozwolił na lepsze przyswojenie przekazywanej wiedzy. Na szczególne docenienie zasługuje warsztat trenerski. Trenerka Pani Agnieszka Kuc wykazała się dużą wiedzą, zaangażowaniem i wysokimi umiejętnościami Miernikiem dobrej oceny są pozytywne opinie uczestników wyrażone w ankietach dotyczących jakości przeprowadzenia szkolenia. Licząc na dalszą współpracę, pozostajemy z szacunkiem.