Gimnazjum nr 2 w Ustroniu

Szkolenie “Jak nie dać się wypalić i poradzić sobie ze stresem” zostało przygotowane oraz przeprowadzone z należytą starannością. Miernikiem dobrej oceny są pozytywne opinie uczestników wyrażone w ankietach dotyczących jakości przeprowadzonego szkolenia.

Na szczególne uznanie zasługuje warsztat trenerski i komunikatywność prowadzącej. Trener pani Marzena Kowalczyk wykazała się doskonałą znajomością tematu, a sposób prowadzenia szkolenia, przekazania wiedzy oraz kontakt z grupą cechował wysoki poziom merytoryczny.