Zespół Szkół w Słupsku

Szkolenie spełniło nasze oczekiwania pod względem merytorycznym i organizacyjnym. Miernikiem dobrej oceny są pozytywne opinie uczestników wyrażone w ankietach dotyczących jakości przeprowadzonego szkolenia.

Tematyka szkolenia oraz materiały szkoleniowe zostały dobrane profesjonalnie. Dobrze przygotowany i komunikatywny trener. Pani Roksana Wojcieszak zwracała uwagę na problematykę – istotną z punktu widzenia uczestników szkolenia – możliwą do wykorzystania w pracy z uczniami.